- lionel quataert

Cannabiswetten

Cannabis is al lang verboden, maar wordt in een groeiend aantal landen geleidelijk gedecriminaliseerd en zelfs gelegaliseerd. Vooral dankzij de vooruitgang in het onderzoek naar de therapeutische eigenschappen van bepaalde cannabinoïden.

 

‘medicijn’ of ‘medicatie’?

Allereerst is het noodzakelijk om onderscheid te maken tussen recreatief gebruik en therapeutisch gebruik van cannabis.

· Er wordt gezegd dat het gebruik recreatief is wanneer consumenten op zoek zijn naar de psychotrope effecten van cannabis: euforie, ontspanning, ontremming, gevoel van "high", enz. Cannabis als drug wordt ingenomen door inhalatie (vaak via een 'gewricht') of bijvoorbeeld in de vorm van een 'spacecake'. Recreatief gebruik geeft de voorkeur aan cannabissoorten die rijk zijn aan THC, de meest psychotrope stof.

· Het gebruik van cannabis wordt als therapeutisch , medicinaal of medicinaal beschouwd als het erop gericht is de symptomen van bepaalde gerichte ziekten te verlichten. Met dit in gedachten is het noodzakelijk om de cannabinoïde(n) te selecteren die de genoemde symptomen het meest waarschijnlijk zullen verlichten, en om de dosering ervan te controleren.

 

Waar is cannabis toegestaan?

Dankzij de vooruitgang in het onderzoek komt een groeiend aantal landen los van het totale cannabisverbod dat in de 20e eeuw werd ingevoerd. Deze decriminaliseringen of legaliseringen kunnen geheel of gedeeltelijk zijn en betreffen therapeutisch en/of recreatief gebruik, waarbij therapeutisch gebruik vaak als eerste wordt toegestaan. Voorbeelden:

· Canada en Uruguay zijn de eersten die cannabis voor recreatief gebruik legaliseren.

· Een paar landen hebben recreatief gebruik gedeeltelijk gelegaliseerd, vooral voor bepaalde gemeenschappen of op bepaalde tijden van het jaar. In Nepal is cannabisgebruik bijvoorbeeld toegestaan ​​op bepaalde religieuze feestdagen. In de VS staan ​​sommige staten het recreatieve gebruik van cannabis toe. In Nederland is de consumptie toegestaan, maar de teelt van cannabis niet! Er loopt echter een proefproject om de teelt en distributie van cannabis aan ‘coffeeshops’ juridisch te reguleren (en dus op staatsniveau te controleren).

Veel landen hebben het therapeutisch gebruik (planten, medicijnen of afgeleide producten) geheel of gedeeltelijk gelegaliseerd: Israël (pionier in het onderzoek, de productie en de marketing van therapeutische cannabis), de meeste Europese landen (Duitsland, Kroatië, Denemarken, Zwitserland, enz.), Mexico , Nieuw-Zeeland, enz.

 

Juridische vaagheid in België?

In België regelen de wet op illegale drugs uit 1921, verschillende koninklijke besluiten en circulaires het gebruik van cannabis. Deze teksten zijn verre van ondubbelzinnig, maar soms tegenstrijdig en voor interpretatie vatbaar. Bovendien hebben veel wetenschappers, verenigingen, patiënten en burgers deze juridische vaagheid al lang betreurd en aan de kaak gesteld.

Wat kunnen we erover zeggen? Momenteel lijkt de wetgever onderscheid te maken tussen het recreatieve gebruik van de cannabisplant en in het bijzonder van THC – illegaal, ondanks een relatieve tolerantie voor persoonlijke consumptie – van het therapeutische gebruik en producten op basis van CBD en die weinig THC bevatten.

 

Het (gedeeltelijk) toegestane gebruik

Sinds 2001 staat de wetgeving het gebruik van cannabis toe. Maar in de praktijk blijft dit gebruik beperkt.

· Apothekers kunnen op medisch voorschrift twee medicijnen op basis van cannabis afleveren. Zij kunnen ook magistrale preparaten op basis van CBD leveren als ze voldoen aan de criteria van circulaire 648.

· CBD-producten met minder dan 0,2% THC zijn momenteel toegestaan ​​(behalve voedingssupplementen die nog steeds verboden zijn).

Dat gezegd hebbende, is er onlangs een Cannabisbureau opgericht, verbonden aan het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Zijn rol: toezicht houden op de productie van cannabis voor therapeutisch en/of wetenschappelijk gebruik. Het is dus niet uitgesloten dat de Belgische wetgeving in de nabije toekomst opnieuw zal evolueren.

 

***bron***

· Brusselse Franstalige Federatie van instellingen voor drugsverslaafden, "Voor een regulering van cannabis in België", 2020.

· FAGG, “Veelgestelde vragen over geneesmiddelen en andere producten op basis van cannabis of cannabidiol”. Laatste update: januari 2021.

· Arrestier A., ​​​​"Cannabis sativa: welke toekomst in therapie?" » , proefschrift verdedigd aan de Universiteit van Clermont Auvergne, UFR de Pharmacie, 2019.