Major en minor cannabinoïden

Belangrijke cannabinoïden

▲-9-tetrahydrocannabinol (THC) en cannabidiol (CBD) zijn de meest voorkomende cannabinoïden in de cannabisplant. Zij zijn de eersten die zijn geïsoleerd, bestudeerd en gebruikt. Ze zijn even complementair als verschillend.

Wetenschappelijke onderzoeken naar CBD zijn geïntensiveerd door de vele ontdekkingen over het endocannabinoïdesysteem. Ze zijn de afgelopen twintig jaar met 45 vermenigvuldigd.

Sinds het begin van de jaren 2000 hebben klinische onderzoeken, waaronder CBD voor chronische pijn, effecten gevonden die variëren van placebo-equivalentie tot hoge werkzaamheid. Fase 3 van deze onderzoeken (klinische validatie) moet echter nog worden uitgevoerd.

 

2 CBD- of THC-medicijnen op de markt


Epidiolex is het eerste en enige CBD-medicijn dat wordt gebruikt voor de behandeling van aanvallen die verband houden met het Lennox-Gastaut-syndroom, het Dravet-syndroom of het tubereuze sclerosecomplex.

Sativex of Nabiximol , een medicijn op basis van CBD en THC (verhouding 1:1), wordt gebruikt om pijn te behandelen en de slaap te verbeteren bij patiënten die lijden aan multiple sclerose.

 

Kleine cannabinoïden

Cannabigerol (CBG)

  • AGONIST alfa-2-adrenerge receptoren
  • ANTAGONIST 5-HT1A-receptor
  • Krachtige ANTAGONIST van TRPM8 en TRPA1
  • ZWAKKE AGONIST van CB1- en CB2-receptoren

 

CBG of cannabigerol is de gebruikelijke biosynthetische voorloper van alle cannabinoïden. De plant bevat niet veel CBG, omdat deze is omgezet in andere cannabinoïden. Dit is de reden waarom het alle wetenschappelijke nieuwsgierigheid aantrekt.

 

Cannabinol (CBN)

  • AGONIST op de CB1-receptor
  • CB2-receptorANTAGONIST

Cannabinol, een bijzondere cannibonoïde omdat het niet door de cannabisplant zelf wordt gesynthetiseerd, maar wordt gevormd door de oxidatieve afbraak van THC als gevolg van langdurige opslag of hitte. Hierdoor is er een grote hoeveelheid CBN terug te vinden in oudere cannabis sativa planten. CBN is niet-psychotroop, is van groeiend therapeutisch belang en begint steeds meer te worden opgenomen in onderzoeken naar een breed scala aan ziekten.

 

Cannabichromeen (CBC)

  • AGONIST op de CB2-receptor
  • AGONIST op de TRPA1-receptor

Cannabichromeen, een kleine cannabinoïde, geproduceerd uit de zure vorm CBC-A, wordt over het algemeen in kleine hoeveelheden aangetroffen in vergelijking met CBD en THC. Planten met een CBC-gedomineerd cannabinoïdeprofiel zijn zeer zeldzaam. Niettemin lijkt CBC, net als andere cannabinoïden, een aanzienlijk therapeutisch potentieel te hebben.

> Les cannabinoïdes majeurs et mineurs