Hennepgroei: sleutelfactoren en onverwachte trends

Het kweken van hennepplanten is een complex proces dat door verschillende factoren kan worden beïnvloed. Over het algemeen volgt de plantengroei een typische sigmoïde curve. Planten bereiken een maximale hoogte, waarna de groei vertraagt ​​omdat ze hun energie richten op bloei en voortplanting. Deze groei bereikt daarom een ​​bloeiplateau.

Tijdens de experimentele hennepteelt die CBX dit jaar uitvoerde, kwamen de volgende resultaten naar voren: planten die in een gemiddelde of zelfs lage dichtheid (40 tot 60 kg/ha) zijn gezaaid, hebben de neiging groter te worden. Deze bevindingen dagen een aantal eerdere aannames over de optimale plantdichtheid voor de hennepteelt uit.

Om de verlenging van de stengels en de productie van lange en fijne vezels voor de textielindustrie te bevorderen, lijkt het zaaien bij hoge dichtheden, bijvoorbeeld 90 kg/ha, interessanter. . Uit het onderzoek van CBX medical blijkt echter het tegendeel. Dit zou kunnen worden verklaard door concurrentie om de consumptie van voedingsstoffen, die daarom sneller zou zijn voor planten die in hoge dichtheden worden gezaaid.

Deze resultaten benadrukken het belang van het uitvoeren van diepgaande onderzoeken om de belangrijkste factoren in de hennepgroei te begrijpen en kunnen boeren naar efficiëntere en duurzamere praktijken leiden.

> Croissance du Chanvre : Facteurs Clés et Tendances Inattendues