Cannabisveld: logboek

Experimenteel cannabisveld: logboek

Leer het beter te begrijpen

Om bij te dragen aan de opbouw van een betere wereld voert CBX Medical in samenwerking met een agrarisch bedrijf en met de hulp van een universiteit en een regionaal onderzoekscentrum een ​​experiment uit om kennislandbouw rond de fabriek op te bouwen.

In deze context plantten we 2 variëteiten in verschillende dichtheden op een veld in Longueville (Chaumont Gistoux). Het doel van het experiment is om licht te werpen op de potentiële zero-waste-cultuur van hennep: dat wil zeggen, de cultuur die vezels, hennep en cannabinoïden maximaliseert. Dit met het oog op het kunnen adviseren van boeren die zich met hennep bezighouden.

De plantengroei werd waargenomen en gemeten.

De groei was de eerste weken zwakker, maar versnelde daarna aanzienlijk. De planten werden de hele maand na het zaaien namelijk niet groter dan 50 cm. Door het goede weer konden de planten vervolgens op volle snelheid groeien: in minder dan een maand tijd bereikten ze gemiddeld 2 meter. We zien geen significant verschil in groei tussen de verschillende dichtheden.

Evolutie van de planthoogte (variëteit en dichtheid)

De dichtheid van planten op het veld werd ook gemeten en vergeleken op basis van de verschillende dichtheden die aanvankelijk waren geplant.

Aantal planten per m2 naar soort en zaaidichtheid

De dichtheid van planten na opkomst is aanzienlijk lager dan de gezaaide dichtheid. Dit wordt verklaard door een kiempercentage dat niet 100% is en door de weersomstandigheden die de eerste dagen na het zaaien complex waren. Opgemerkt kan worden dat bij een zaaihoeveelheid van 20 kg/ha de Santhica 70 beter uit de grond kwam dan de Futura 83.

Bloeiende cannabisplanten

Het allereerste begin van de bloei van sommige planten verscheen in de week van 11 juli.

Het is daarom de bedoeling om in de nabije toekomst enkele monsters te nemen om de concentratie cannabinoïden tijdens de bloeiperiode te beoordelen.

De volgende foto toont het begin van een mannelijke bloembloeiwijze.

Bloeiend mannelijk planbeeld

Proeven op ons terrein

Proeven op het minder dichte deel van het veld zijn begonnen. Een deel van de planten is omgebogen. Deze teelttechniek heet de LST ("Low Stress Technique") en heeft tot doel de hoofdstam van de plant te versterken en tevens de groei van secundaire stengels te bevorderen. Het doel van LST is om de bloemproductie van de plant via zijn uitlopers te vergroten.

Proef van het type "Low Stress Technique" met een cannabisplan

Een andere proef die is uitgevoerd, is het verwijderen van de laagste bloeiplaatsen van de plant. De laagste bloeiplaatsen zullen enerzijds de kleinste bloemen geven en anderzijds zullen deze bloemen het minst geconcentreerd zijn in cannabinoïden. Door deze plekken te verwijderen, zal de plant zijn energie richten op het produceren van de bloemen die zich in de top van de plant bevinden. We verwachten dan ook grotere bloemen te zien dan op de controleplanten.

Het iets te droge weer begon ons parten te spelen. Een deel van het veld kampt met watergebrek. Wij kijken dus uit naar de regen.

Meer weten? Kom ons bezoeken op ons veld in Longueville.

Bezoek www.cbx-expo.com

Met dank aan Diego, onze stagiair, voor dit logboek

Sources